Το Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, μετά από 19 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας, έχει πλέον καθιερωθεί ως μια από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις για τις Ελληνικές Βιβλιοθήκες.  Η δύσκολη συγκυρία, όμως, στην οποία βρισκόμαστε είχε ως αποτέλεσμα να μην εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη διοργάνωση του 20ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για το 2011 κανένα εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας. 

Μπροστά λοιπόν στον κίνδυνο να σταματήσει η διοργάνωση ενός τόσο σημαντικού βιβλιοθηκονομικού γεγονότος, οι Βιβλιοθήκες τριών ιδρυμάτων της Θεσσαλονίκης, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, θέλησαν να συνεργαστούν για να διερευνήσουν τις δυνατότητες διοργάνωσης του συνεδρίου για φέτος.

Οι προσπάθειες αυτές στέφθηκαν με επιτυχία και έτσι σήμερα, με ιδιαίτερη ικανοποίηση, σας ανακοινώνουμε τη διοργάνωση του

20ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

«Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και η Οικονομική Κρίση: Στρατηγικές Επιβίωσης».

που θα πραγματοποιηθεί

τη Δευτέρα 14 και την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2011 στη Θεσσαλονίκη,

στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου ΜΕΤ, 26ης Οκτωβρίου 48.

Στόχος του συνεδρίου είναι η περιγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Βιβλιοθήκες λόγω της οικονομικής κρίσης και η παρουσίαση προτάσεων για την αντιμετώπισή τους.  Βασικός σκοπός είναι η ανταλλαγή ιδεών για την περιφρούρηση των βασικών βιβλιοθηκονομικών αρχών κατά την περίοδο της κρίσης, δηλαδή η εξυπηρέτηση των χρηστών και η προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών.

Λόγω έλλειψης ικανού χρόνου για ανοιχτή πρόσκληση προς δυνητικούς ομιλητές κρίθηκε αναγκαίο οι εργασίες του συνεδρίου να επικεντρωθούν σε δύο βασικές κατευθύνσεις και με βάση αυτές να απευθυνθούν προσκλήσεις σε συγκεκριμένους ομιλητές.  Οι βασικές κατευθύνσεις του συνεδρίου είναι:

Α. Η εμπειρία των άλλων

Ξένοι ειδικοί θα αναφερθούν στην αντιμετώπιση παρόμοιων καταστάσεων στις χώρες τους και θα προτείνουν νέους τρόπους αντιμετώπισης συναφών προβλημάτων.  Συγκεκριμένα προσκεκλημένοι ομιλητές από χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής, που έχουν εμπειρία σε θέματα αντιμετώπισης οικονομικών κρίσεων και υποστήριξης του ρόλου και της θέσης των βιβλιοθηκών στην ακαδημαϊκή κοινότητα, θα μοιραστούν μαζί μας τις ιδέες και τις εμπειρίες τους.

Β. Οι ελληνικές προσπάθειες για αποτελεσματικότερη συνεργασία και εξοικονόμηση πόρων

Θα γίνει εκτενής αναφορά στα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Ψηφιακής Σύγκλισης και από τα οποία αναμένεται να επωφεληθούν όλες οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες της χώρας.

Ο ιστότοπος του συνεδρίου με περισσότερες πληροφορίες θα αναρτηθεί στη διεύθυνση http://www.lib.uom.gr/20PALC/.  Λόγω όμως των θερινών διακοπών και του γεγονότος ότι τα περισσότερα ιδρύματα διακόπτουν τη λειτουργία τους για κάποιο διάστημα κατά το μήνα Αύγουστο, ο παραπάνω ιστότοπος προβλέπεται να αρχίσει να λειτουργεί στα τέλη Αυγούστου.  Η έναρξη λειτουργίας του ιστότοπου θα ανακοινωθεί με μελλοντικό μήνυμα.

Η οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου

Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου (ΑΠΘ)

Άννα Φράγκου (Παν/μιο Μακεδονίας)

Μερσίνη Μορελέλη-Κακούρη (ΑΤΕΙΘ).