Στις 16-20 Μαΐου 2011 θα διεξαχθεί στη Γενεύη το World Summit on the Information Society (WSIS) Forum, στο οποίο μετέχει το United Nations Group on the Information Society με ένα από τα θέματα ενδιαφέροντος το Open Access to Scientific Knowledge.

Η IFLA προτείνει να οργανωθεί ένα εργαστήριο με το θέμα της Ανοικτής Πρόσβασης στη διάρκεια του Forum και θα ήθελε να προσκαλέσει τα μέλη της να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για το θέμα μέσω της ιστοσελίδας του WSIS Community, όπου μπορούν να αναφερθούν σε έργα ή ζητήματα σχετικά με το Open Access.

Δημιουργήθηκε ήδη μια ομάδα (http://www.wsis-community.org/pg/groups/58145/open-access ) για έναρξη σχετικής
συζήτησης.

πηγή: http://lisgreece.blogspot.com/