Το 1956 στον δήμο Ηλιούπολης ιδρύθηκε η πρώτη βιβλιοθήκη, σε μορφή σωματείου, βασισμένη κυρίως σε δωρεές και συνδρομές με το όνομα «Λαϊκή Βιβλιοθήκη Ηλιουπόλεως».

Το 1965 ιδρύεται επίσημα από τον Δήμο, Δημοτική Βιβλιοθήκη στην κατοχή της οποίας περιήλθε η συλλογή της Λαϊκής Βιβλιοθήκης. Το 1993 ενοποιήθηκε με το Πολιτιστικό Κέντρο σε ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου όπου και συστεγάζονται μέχρι σήμερα.

Συλλογή
Η συλλογή της βιβλιοθήκης αριθμεί περίπου 17.000 τόμους βιβλίων και καλύπτει τις παρακάτω κατηγορίες: Ελλληνική και Ξένη Λογοτεχνία, Ιστορία, Αρχαίοι Συγγραφείς, Φιλοσοφία, Ψυχολογία, Εκπαίδευση, Κοινωνικές Επιστήμες, Πληροφορική, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Θρησκεία, Μυθολογία, Αθλητισμός, Ταξιδιωτικά, Τέχνες, Θέατρο, Εγκυκλοπαίδειες και Λεξικά. Επιπλέον διαθέτει μια αξιόλογη συλλογή παιδικών και εφηβικών βιβλίων, καθώς επίσης περιοδικά και εφημερίδες τοπικού τύπου.

Δανεισμός
Καθένας μπορεί να γίνει μέλος της Βιβλιοθήκης αφού αποδεχθεί τον κανονισμό λειτουργίας της και εγγραφεί στο αρχείο μελών της Βιβλιοθήκης με την αστυνομική του ταυτότητα ή κάποιο άλλο επίσημο έγγραφο, όπως ένας λογαριασμός με τα στοιχεία του. Για τους ανήλικες αναγνώστες η εγγραφή γίνεται με την ταυτότητα του κηδεμόνα. Κάθε μέλος μπορεί να δανειστεί μέχρι 2 βιβλία για 20 ημέρες. Οι υπόλοιποι χρήστες έχουν τη δυνατότητα μόνο για επιτόπια χρήση και φωτοτύπηση του υλικού.

Καθυστέρηση υλικού: Μέλη που καθυστερούν αδικαιολόγητα την επιστροφή βιβλίων, μετά τη λήξη της κανονικής διάρκειας δανεισμού, θα χρεώνονται στην κάρτα τους με ένα βαθμό. Στους δύο βαθμούς θα αναστέλλεται η ιδιότητά τους ως μέλη για ορισμένο χρόνο τον οποίο θα καθορίζει κάθε φορά η Επιτροπή σε συνεργασία με τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κυρώσεις
Καταστροφή ή απώλεια υλικού: Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει τα βιβλία που δανείστηκε χωρίς να προκαλέσει οποιαδήποτε φθορά ή να τα χάσει. Σε περίπτωση φθοράς (σκίσιμο, υπογράμμιση, σημειώσεις, βρεγμένες σελίδες κ.α.) ή απώλειας, ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει το βιβλίο σε διάστημα ενός μηνός.
Αφαίρεση υλικού: Ο χρήστης που θα αφαιρέσει υλικό από τη Βιβλιοθήκη θα στερηθεί το δικαίωμα χρήσης της Βιβλιοθήκης και θα του επιβληθούν οι νόμιμες κυρώσεις.

Ωράριο λειτουργίας
Δευτέρα – Παρασκευή 10.00 π.μ. έως 20.00 μ.μ.

Κατά τη διάρκεια των διακοπών (Ιούλιος –Αύγουστος) είναι:
Δευτέρα – Πέμπτη: 10.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ.
Παρασκευή: 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.

Οι ημέρες και ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης καθορίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες.

 
Επικοινωνία